Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2011

Γενικές γραμμές για την Στρατηγική Επιχειρήσεων

Η επιχειρηματικότητα είναι μια κίνηση η οποία σίγουρα ενέχει ρίσκο και απαιτεί όραμα. Οι στοχευμένες αποφάσεις και ο στρατηγικός σχεδιασμός, όμως, μπορούν να περιορίσουν αισθητά τους επενδυτικούς κινδύνους και να βοηθήσουν μια επιχείρηση να φτάσει στην οικονομική μεγέθυνση. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, δε βοηθάει η αποταμίευση, αλλά η μεθοδευμένη επένδυση σε καταστάσεις υψηλής ανισσοροπίας. Επένδυση, πρώτον σε κοινωνικές ανισσοροπίες, καλύπτοντας ανάγκες εύπορων κοινωνικών ομάδων βασιζόμενοι στις ιδιαιτερότητες τους∙ επένδυση σε αναπτυξιακές ανισσοροπίες εισάγοντας υπάρχουσες δομές, αντιγράφοντας μοντέλα, από χώρες με αναπτυξιακό προβάδισμα, ή εξάγοντας  τεχνογνωσία βασισμένοι στη δική μας ανάπτυξη έναντι άλλων λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών και τέλος, επένδυση σε τεχνολογικές ανισσοροπίες, εκμεταλλευόμενοι τη βασική έρευνα, σε συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα, περνάμε σε εφαρμοσμένη, κάτι που οδηγεί σε καινοτομίες. Νέα προϊόντα τα οποία συμβάλουν στην τεχνολογική ανάπτυξη και δημιουργούν αναπτυξιακή ανισσοροπία έναντι όλων των υπολοίπων χωρών.

Πρέπει να στοχεύουμε στον πλούτο, είτε επενδύοντας σε ακριβά προϊόντα που απευθύνονται σε μικρές ομάδες οικονομικά εύπορων ανθρώπων, είδη πολυτελείας, είτε σε φθηνότερα αγαθά που καλύπτουν γενικότερες ανάγκες, αλλά απευθύνονται σε μεγαλύτερη μερίδα του πληθυσμού. Είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο πρέπει να εντοπίζουμε τον πλούτο στον οποίο στοχεύουμε. Επίσης πρέπει τόσο τα προϊόντα, όσο και οι μέθοδοι προώθησης να προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες του target group μας ανάλογα με τις εθνικές, ηλικιακές, φυλετικές, κοινωνικές και οικονομικές του συνήθειες.

Ακόμα είναι αναγκαίο να συνυπολογίσουμε τις μεταβολές που θα επιφέρει η, όλο και αυξανόμενη, χρήση του διαδικτύου, εφόσον η διαφήμιση μέσω Internet έχει πολύ μικρότερο κόστος, απευθύνεται σε μεγαλύτερο κοινό και έχει πολλαπλές εκφράσεις. Το e-shopping όλο και εξαπλώνεται και θα επηρεάζει όλο και περισσότερο τα καταστήματα, ενώ το διαδίκτυο δίνει δυνατότητες για ευέλικτο οργανόγραμμα στις εταιρίες, με υπαλλήλους σε όλο τον κόσμο, να μπορούν να δουλεύουν από το σπίτι, βοηθώντας την επιχείρηση να υιοθετήσει σε πολλές περιπτώσεις πιο αποδοτική δομή.

Για βέλτιστα αποτελέσματα οφείλουμε να εκμεταλλευτούμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που μας προσφέρει ο ελλαδικός χώρος, όπως η θάλασσα, ο ήλιος, ο άνεμος, ο τουρισμός, η νυχτερινή ζωή, η πλούσια ιστορία, η φιλοσοφία, η ναυσιπλοΐα, το γεγονός ότι αποτέλεσε κοιτίδα πολιτισμού και δημοκρατίας, έτσι ώστε τα χαρακτηριστικά αυτά να γίνουν ανταποδοτικά, ενώ θα πρέπει να αντανακλάται μέσα από τα ελληνικά προϊόντα το πρόσωπο που θα θέλαμε να έχει η ελληνική αγορά προς τα έξω.

Τέλος μια επιχείρηση η οποία θέλει να οδηγεί τις εξελίξεις, πρέπει να μη φοβάται να υποσκάψει τα προϊόντα της, η τεχνολογική ανάπτυξη όπως και οι μεταβολές στις αγορές είναι ραγδαίες, κάτι που συνεπάγεται ότι ακόμα και το πιο σύγχρονο προϊόν δεν έχει άπειρη διάρκεια ζωής. Οφείλουμε λοιπόν να βρούμε την συνέχεια του, να σχηματίσουμε μια τάση, έστω και αν αυτό καταργεί το ίδιο μας το προϊόν, για να καταφέρουμε να ελέγξουμε την εξέλιξη, και να καρπωθούμε ολόκληρη την άνοδο του νέου προϊόντος που θα προκύψει, γιατί διαφορετικά είναι μαθηματικά βέβαιο ότι, σε ένα τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον, κάποιος άλλος θα το βρει και δε θα έχουμε το προνόμιο να κατευθύνουμε την τάση, ενώ θα αναγκαστούμε να αντιγράψουμε το νέο αυτό προϊόν και στο μεσοδιάστημα της προσαρμογής μας στην αγορά θα χάσουμε μεγάλο μερίδιο της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Contact me

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *