Δημοφιλείς αναρτήσεις

Πέμπτη 18 Μαΐου 2017

Σχολείο με Προσωπικότητα


Ονειρευόμαστε μία εκπαίδευση που να απευθύνεται σε κάθε παιδί ξεχωριστά. Θέλουμε μία εκπαίδευση που να δίνει τον χώρο σε όλους να ταιριάξουν. Να τους βοηθάει να βρουν την προσωπική τους ματιά. Χρειαζόμαστε τη διαφορετικότητα του καθενός, για να μπορέσουμε, μέσα από αυτή, να πληθύνουμε το πόσα μπορεί να κάνει το σύνολο! Θέλουμε να σχεδιάσουμε την εκπαίδευση ξανά, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σήμερα. Ονειρευόμαστε ένα σχολείο με Προσωπικότητα. Θέλουμε το σχολείο να κάνει βήματα μακριά από την αποστήθιση! Η τυποποίηση δεν είναι πλέον ανάγκη της αγοράς εργασίας. Το αντίθετο. Οι τυποποιημένες εργασίες γίνονται πιο εύκολα και πιο γρήγορα από μηχανές και ο άνθρωπος αναλαμβάνει καθήκοντα που χρειάζονται άλλες δεξιότητες. Στην εποχή της πληροφορίας, η δυσκολία δεν είναι πια η πρόσβαση στη γνώση. Το αντίθετο. Η γνώση είναι ανοιχτή. Πληροφορίες υπάρχουν παντού γύρω μας. Η ανάγκη που υπάρχει σήμερα είναι να μάθουμε να τις αναζητούμε, να τις αξιολογούμε, να επιλέγουμε αυτές που χρειαζόμαστε και να τις χρησιμοποιούμε. Δε θα μπορούσε επομένως η εκπαίδευση του σήμερα να μην έχει στο επίκεντρο την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας, την ανάδειξη της δημιουργικότητας και τη χρήση της τεχνολογίας. 
Γύρω μας τα πάντα αλλάζουν πολύ γρήγορα και θα συνεχίσουν να αλλάζουν, γιατί αυτοί είναι οι ρυθμοί της πληροφορίας. Δεν υπάρχει πιο πολύτιμο εφόδιο από την προσαρμοστικότητα. Τα προβλήματα του σήμερα είναι τόσο πολύπλοκα, έχουν τόσες απαιτήσεις, που ξεπερνούν τις δυνάμεις του καθενός ξεχωριστά. Χρειαζόμαστε τη συνεργασία και τη λειτουργία σε ομάδα. Θα μπορούσαμε όμως να συνεργαστούμε χωρίς να μάθουμε να εκφραζόμαστε και να επικοινωνούμε; Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που θέλουμε στην εκπαίδευση του σήμερα και αυτά τα χαρακτηριστικά πηγαίνουν στην αντίθετη κατεύθυνση από τη στείρα απομνημόνευση της πληροφορίας. Για να αναπτύξουν τα παιδιά φαντασία και αυτονομία χρειάζονται λιγότερους περιορισμούς, λιγότερα καλούπια. Οι τάξεις πολλαπλών ταχυτήτων, που υπάρχουν σήμερα στο ελληνικό σχολείο, μπορούν να προσφέρουν ιδανικές συνθήκες για την αρμονική κάλυψη των συναισθηματικών και των γνωστικών αναγκών των παιδιών, εάν σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να δίνουν τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά να αναπτύξουν το δυναμικό τους στο ακέραιο. Τα παιδιά χρειάζεται να βρουν τον χώρο και τους ρυθμούς τους. Άλλωστε, για να πετάξουν, πρέπει πρώτα να ελευθερωθούν.
Στα παιδιά πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να εξερευνήσουν· είτε βρίσκονται στο φυσικό τους περιβάλλον, ενεργοποιώντας τις αισθήσεις τους, είτε είναι σε ένα ψηφιακό, ανακαλύπτοντας και χτίζοντας δικούς τους κόσμους. Χρειάζονται την ανακαλυπτική μάθηση, η οποία μπορεί να δώσει νόημα ακόμα και στα κομμάτια της εκπαίδευσης που έχουν αμιγώς πληροφοριακό χαρακτήρα. Με αυτόν τον τρόπο, η απόκτηση γνώσης εμπλουτίζεται και προκύπτει μέσα από την ανάπτυξη των δεξιοτήτων. Είναι σημαντικό, τα παιδιά να καταλαβαίνουν την πρακτική σημασία των όσων διδάσκονται και να μαθαίνουν είτε βιωματικά, μέσα από την εφαρμογή. Θέλουμε τα παιδιά να πηγαίνουν πέρα από την πληροφορία, δουλεύοντας επάνω σε ιδέες και έννοιες. Έτσι, θα αναπτύξουν ερευνητικές δεξιότητεςαμφισβήτησηφαντασία, για να φτάσουν να προτείνουν κάτι πρωτότυπο και ρεαλιστικό που να απευθύνεται σε πραγματικά προβλήματα.
Θέλουμε τα παιδιά να βρουν τις κλίσεις τους, χωρίς όμως να αποκλείσουν ενδιαφέροντα και τομείς ενασχόλησης πριν τα γνωρίσουν. Θέλουμε να καταλάβουν πως τα διαφορετικά γνωστικά πεδία λειτουργούν συμπληρωματικά, έτσι ώστε να αντιληφθούν τη χρησιμότητα τους, να διδαχθούν για το ένα μέσα από το άλλο και να δουν έννοιες διαθεματικά. Με αυτό τον τρόπο θα διευρύνουν τους ορίζοντες τους και θα μάθουν πράγματα που τα θεωρούσαν ξένα, μέσα από πράγματα που τους είναι οικεία. Μπορούμε να εμπλουτίσουμε την ύλη του σχολείου με περισσότερα ερεθίσματα που θα εξετάζουν ένα γνωστικό αντικείμενο από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Έτσι, τα παιδιά θα αποκτήσουν μία πιο σφαιρική και ολοκληρωμένη εικόνα του αντικειμένου. Για να το πετύχουμε αυτό, χρειάζονται διαθεματικές ομαδικές εργασίες μέσα από τις οποίες τα παιδιά θα συμπυκνώσουν τη διαδικασία της μάθησης σε κάτι χειροπιαστό, θα δουν τα βήματα για να περάσουν από την ιδέα στην πράξη και θα κατακτήσουν το αίσθημα του δημιουργικού επιτεύγματος. Θέλουμε η διαδικασία της μάθησης να ξεφύγει από τα βιβλία και σε αυτή να εμπλακούν τόσο οι γονείς, οι συγγενείς, οι φίλοι, η γειτονιά και το περιβάλλον του παιδιού. Με αυτόν τον τρόπο, το παιδί νιώθει ότι στηρίζεται ψυχολογικά και αντιλαμβάνεται ότι η μάθηση, ακόμα και όταν είναι δύσκολη, δεν είναι απαραίτητα δυσάρεστη. Θέλουμε τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα, έστω και προαιρετικά, να αντιμετωπίσουν δύσκολες και απαιτητικές ασκήσεις. Η διαβάθμιση δυσκολίας βοηθάει τα παιδιά να αναπτύξουν επιμονή και υπομονή. Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά ξεπερνάνε τον φόβο της αποτυχίας. Η απόκτηση νέων δεξιοτήτων δεν μπορεί να επιτευχθεί με την ποσοτική αύξηση ίδιου τύπου ασκήσεων, αλλά με την ποιοτική αλλαγή της δομής της σκέψης. Θέλουμε η χρήση της τεχνολογίας να γίνεται προς όφελος της εκπαίδευσης, να βοηθάει στη διάδραση, και να ενεργοποιεί περισσότερες αισθήσεις. Η τεχνολογία κάνει εφικτή την ασύγχρονη εκπαίδευση. Το παιδί μπορεί να έχει διαθέσιμο το υλικό του μαθήματος πριν από το μάθημα, να το διαβάσει με το ρυθμό που θέλει και την ώρα του μαθήματος να εμβαθύνει σε αυτό.
Θέλουμε να σχεδιάσουμε ένα σχολείο που θα μιλάει σε κάθε μαθητή ξεχωριστά. Για να το πετύχουμε αυτό, οφείλουμε να γνωρίσουμε κάθε μαθητή ξεχωριστά. Να γνωρίσουμε τα ενδιαφέροντα του, το επίπεδο των γνώσεών του, τις δυνατότητες και τις κλίσεις του. Πρέπει να ξέρουμε τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει καλύτερα, την εικόνα που έχει για τον εαυτό του, το κίνητρο και τις ανάγκες του. Έτσι, μπορούμε να φτιάξουμε και ένα ξεχωριστό μονοπάτι μάθησης για τον καθένα, με προσωπικούς διδακτικούς στόχους! Η τεχνολογία, σήμερα, το κάνει εφικτό. Θέλουμε ένα σύγχρονο αναλυτικό πρόγραμμα, που θα περιλαμβάνει τα προαπαιτούμενα του σημερινού αναλυτικού προγράμματος, θα βασίζεται, όμως, στη διαφοροποιημένη εκπαίδευση και θα δίνει έμφαση στις δεξιότητες που απαιτεί η σύγχρονη πραγματικότητα. Θέλουμε ένα σύστημα αξιολόγησης που να βοηθάει τα παιδιά να καταλάβουν τις δυνατότητες τους και όχι ένα σύστημα που αναδεικνύει τις αδυναμίες τους και να τα κατηγοριοποιεί.
Ονειρευόμαστε μία εκπαίδευση που να απευθύνεται σε κάθε παιδί ξεχωριστά. Για εμάς όμως, δεν είναι αρκετό να ονειρευόμαστε. Θέλουμε να δούμε αυτή την εκπαίδευση γύρω μας. Θέλουμε να δούμε τα αποτελέσματα της στους αυριανούς πολίτες αυτής της χώρας. Ονειρευόμαστε ένα σχολείο με Προσωπικότητα και θα προσπαθήσουμε για αυτό.
Στήριξε και εσύ το σχολείο με Προσωπικότητα συμπληρώνοντας τα στοιχεία σου στην παρακάτω φόρμα!
https://goo.gl/forms/vFYKHgjX0V5fNY5Q2 

Contact me

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *