Δημοφιλείς αναρτήσεις

Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2010

Ελληνικά Ποιοτικά Φθηνά

Είναι πολύ σημαντικό για την οικονομική μεγέθυνση της χώρας, στην πορεία προς την έξοδο από την κρίση, να ενισχυθεί η ελληνική αγορά. Πρέπει να ανεβάσουμε τις εξαγωγές, για να φέρουμε  ξένο συνάλλαγμα, ενώ πρέπει να περιορίσουμε τις εισαγωγές, για να μην φεύγουν τα κεφάλαια από την Ελλάδα, αλλά να επενδύονται – καταναλώνονται στην εγχώρια αγορά, ενδυναμώνοντας την. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο πρέπει να ενισχύσουμε τα ελληνικά προϊόντα. Θέτοντας σαν στόχο την ανταγωνιστικότητα τους, απέναντι σε αντίστοιχα προϊόντα του εξωτερικού, πρέπει να δούμε πια είναι τα χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να τους δώσουν κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα, δίνοντας και κίνητρο στον καταναλωτή να τα προτιμήσει.

Η τιμή είναι το πρώτο κριτήριο, βάση του οποίου επιλέγουμε ανάμεσα σε προϊόντα που καλύπτουν  την ίδια ανάγκη. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπους για να ανεβάσουμε την παραγωγικότητα ανά ώρα εργασίας, έτσι ώστε να επιτυγχάνουμε καλύτερο αποτέλεσμα χωρίς παράλληλη αύξηση του κόστους. Αυτό είναι εφικτό με καταρτισμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό. Πρέπει επίσης να στραφούμε σε μηχανισμούς αυτοματοποίησης οι οποίοι θα βοηθήσουν σε μαζική παραγωγή προϊόντων, χωρίς την αύξηση των λειτουργικών εξόδων, κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε πτώση των τιμών. Ενώ θετικό αντίκτυπο θα έχουν και συμπράξεις και ενώσεις επιχειρήσεων αφού θα επιφέρουν περαιτέρω μείωση εξόδων, από τη μείωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και της συντήρησης τους, θα αυξήσουν τα κεφάλαια επενδύσεων, κάτι που οδηγεί σε δραστηριότητες υψηλότερης ανάπτυξης, ενώ θα γίνουν πιο ανθεκτικές στην ανταγωνιστική διεθνή αγορά. Τέλος οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να επιτύχουν συγκριτικά χαμηλότερες  τιμές από εισαγόμενα προϊόντα, τα οποία βαρύνονται με μεγάλα έξοδα μεταφοράς (λόγω μεγάλου όγκου ή μεγάλου βάρους), τουλάχιστον όσον αφορά την εγχώρια αγορά, αφού δεν θα έχουν ανάλογη επιβάρυνση και σε αυτά θα πρέπει να στοχεύουν.

Η ποιότητα είναι το δεύτερο κριτήριο, στο οποίο βασίζουμε την επιλογή μας για την κάλυψη των αναγκών μας. Είναι δύσκολο για τις ελληνικές επιχειρήσεις να έχουν ανταγωνιστικές τιμές σε όλα τα προϊόντα, και αυτό έχει να κάνει με το εργασιακό καθεστώς που επικρατεί σε άλλες χώρες. Οι πολύ χαμηλοί μισθοί, των χωρών αυτών, έχουν σαν αποτέλεσμα φθηνά εργατικά χέρια, κάτι που ρίχνει το κόστος των προϊόντων. Όταν λοιπόν δε μπορούμε να ανταγωνιστούμε τις τιμές των εισαγόμενων προϊόντων, στοχεύουμε στην ποιότητα. Με βελτίωση της ποιότητας αυξάνεται και η αξία του αγαθού που παρέχουμε, οπότε τελικά ο καταναλωτής προτιμά το ποιοτικό προϊόν βάση της συνάρτησης κόστους οφέλους, αφού μπορεί να είναι αυξημένο το κόστος του, αλλά η αξία του είναι πολλαπλάσια. Αυτό επιτυγχάνεται με την βελτίωση της τεχνογνωσίας, την επιλογή ποιοτικών πρώτων υλών, αλλά και επένδυση περισσότερων πόρων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση. Πρέπει λοιπόν να διαχωρίσουμε τα προϊόντα τα οποία δε μπορούμε να ανταγωνιστούμε στην τιμή και να καλύψουμε το μειονέκτημα αυτό, με βελτίωση της ποιότητας.

Τέλος ένα ακόμα κριτήριο βάση του οποίου θα πρέπει ο καταναλωτής να επιλέγει προϊόντα είναι το μεσοπρόθεσμο κέρδος του. Αν μπορούν δύο αγαθά να καλύψουν την ίδια ανάγκη το ίδιο καλά, και οι τιμές τους είναι συγκρίσιμες, τότε υπάρχει σαφές όφελος να επιλέξουμε το ελληνικό προϊόν, που ενισχύει την εγχώρια οικονομία. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα δημιουργούν θέσεις εργασίας, κάνουν επενδύσεις κινώντας κεφάλαια μέσα στην ελληνική αγορά, ενώ συμβάλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας της χώρας. Ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούν και τα ποσοστά από τα κέρδη που επανεπενδύουν είναι ευθεία συνάρτηση της ζήτησης των προϊόντων τους. Αυτό σημαίνει ότι σαν καταναλωτές, δείχνοντας μια προτίμηση στα ελληνικά προϊόντα, βοηθάμε στην ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας και κατ’ επέκταση και του βιοτικού μας επιπέδου. Είναι λοιπόν πολύ χρήσιμο να γνωρίζουμε ότι όλα τα προϊόντα, των οποίων το bar-code ξεκινάει με 520 είναι ελληνικά! Ενώ επιπλέον καλό θα είναι να αφιερώσουμε λίγο από το χρόνο μας για να δούμε πια από τα εισαγόμενα προϊόντα που επιλέγουμε (πχ. γαλακτοκομικά, τσιγάρα, κρασιά, χαρτικά, εκπαίδευση, ταξίδια) δε θα μας ενοχλούσε να τα αλλάξουμε με αντίστοιχα ελληνικά.

Οι επιλογές που κάνουμε καθημερινά, μπορούν να επηρεάσουν και την πορεία της χώρας. Το σύνολο των μεμονωμένων πολιτών, που αναγνωρίζουν τον κοινό στόχο και υιοθετούν κοινές πρακτικές, είναι αυτό που αποτελεί το κράτος. Μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά αλλάζοντας τον προορισμό ενός ταξιδιού, από το εξωτερικό στο εσωτερικό, ή απλά αλλάζοντας μάρκα τσιγάρα. Μπορεί να φαίνεται μικρό, αλλά αν το υιοθετήσουμε όλοι θα έχει τεράστια αποτελέσματα. Επιμένουμε ελληνικά, ποιοτικά και φθηνά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Contact me

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *